Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0 Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false Pragma: no-cache
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
© 2023 - Frank Van Goolen Versie:240614
Bijdrage 60 euro per jaar IBAN nummer: BE89 9734 5282 0585
Parochiecentrum "De Geesten" Waterstraat 12 2180 Ekeren
Lidgelden Lokalen E-mail Privacy Policy
Het dagelijks bestuur zorgt voor de goede werking van de vereniging. Aangesloten leden die zich geroepen voelen kunnen een verzoek tot toetreding indienen en na goedkeuring werkend lid worden. Op dit ogenblik bestaat het dagelijks bestuur uit: Van Goolen Frank (Voorzitter) Plompen Camille (Secretaris) Jacobs François (Penningmeester) Janssens Jozef (Technisch adviseur)
Dagelijks bestuur
Moretuslei 3 2180 Ekeren Tel. 03/289.55.73
Maatschappelijke zetel & secretariaat
Flanders Computer Club
© 2023 - Frank Van Goolen Versie: 240107
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
Bijdrage 60 euro per jaar BE89 9734 5282 0585
Parochiecentrum "De Geesten" Waterstraat 12 2180 Ekeren
Lidgelden Lokalen E-mail Privacy Policy
Van Goolen Frank (Voorzitter) Plompen Camille (Secretaris) Jacobs François (Penningmeester) Janssens Jozef (Technisch adviseur)
Dagelijks bestuur
Moretuslei 3 2180 Ekeren Tel. 03/289.55.73
Maatschappelijke zetel & secretariaat