Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0 Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false Pragma: no-cache
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
© 2022 - Frank Van Goolen Versie: 230131
Bijdrage 60 euro per jaar IBAN nummer: BE23 9731 6510 9491 BIC code: ARSPBE22
Parochiecentrum "De Geesten" Waterstraat 12 2180 Ekeren
Lidgelden Lokalen E-mail Privacy Policy
Het dagelijks bestuur zorgt voor de goede werking van de vereniging. Aangesloten leden die zich geroepen voelen kunnen een verzoek tot toetreding indienen en na goedkeuring werkend lid worden. Op dit ogenblik bestaat het dagelijks bestuur uit: Van Goolen Frank (Voorzitter) Plompen Camille (Secretaris) Jacobs François (Penningmeester) Janssens Jozef (Technisch adviseur) Olislaeger Paul (Werkend lid)
Flanders Computer Club is een VZW met ondernemingsnummer 0898136460. Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de raad van beheer. Volgens de statuten bestaat de raad van beheer uit vier werkende leden. Hun benoeming gebeurt door een algemene vergadering. Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als werkend lid van de vereniging door een kandidaatstelling aan de voorzitter. Voorzitter Van Goolen Frank Leden Plompen Camille Janssens Jozef Jacobs François
Dagelijks bestuur Beheerraad
Moretuslei 3 2180 Ekeren Tel. 03/289.55.73
Maatschappelijke zetel & secretariaat
Flanders Computer Club
© 2022 - Frank Van Goolen Versie: 230131
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
Bijdrage 60 euro per jaar BE23 9731 6510 9491 BIC code: ARSPBE22
Parochiecentrum "De Geesten" Waterstraat 12 2180 Ekeren
Lidgelden Lokalen E-mail Privacy Policy
Van Goolen Frank (Voorzitter) Plompen Camille (Secretaris) Jacobs François (Penningmeester) Janssens Jozef (Technisch adviseur) Olislaeger Paul (Werkend lid)
Van Goolen Frank (Voorzitter) Leden: Plompen Camille Janssens Jozef Jacobs François
Dagelijks bestuur Beheerraad
Moretuslei 3 2180 Ekeren Tel. 03/289.55.73
Maatschappelijke zetel & secretariaat
Flanders Computer Club is een VZW met ondernemingsnummer 0898136460.