Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0 Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false Pragma: no-cache
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
© 2023 - Frank Van Goolen Versie: 230531
In de schoot van Flanders Computer Club werd eind 1999 gestart met een videogroep. Vanaf het begin werd in de groep overeen- gekomen dat discussies over videokwaliteit niet aan de orde waren. Iedereen die montages maakt met de computer is welkom of het nu met de onder- tussen verouderde VHS kwaliteit is, met DV opgenomen materiaal of in de nieuwste standaard. De aandacht gaat naar het monteren op de computer zelf, met het pakket Adobe Premiere als standaard. Dit pakket werd gekozen omdat het als een standaard beschouwd wordt en praktisch alle opnamekaarten hiermee kunnen werken. Buiten het montagepakket worden ook de paketten behandeld die in de rand van het videogebeuren van toepassing kunnen zijn, zoals muziekbewerking en allerhande filters en effecten. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om eens een avondje te komen luisteren.We trachten voor ieder wat wils te brengen, zodat iedere inbreng welkom is. Camille Plompen
Flanders Computer Club
© 2023 - Frank Van Goolen Versie: 230519
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
In de schoot van Flanders Computer Club werd eind 1999 gestart met een videogroep. Vanaf het begin werd in de groep overeen-gekomen dat discussies over videokwaliteit niet aan de orde waren. Iedereen die montages maakt met de computer is welkom of het nu met de onder-tussen verouderde VHS kwaliteit is, met DV opgenomen materiaal of in de nieuwste standaard. De aandacht gaat naar het monteren op de computer zelf, met het pakket Adobe Premiere als standaard. Dit pakket werd gekozen omdat het als een standaard beschouwd wordt en praktisch alle opnamekaarten hiermee kunnen werken. Buiten het montagepakket worden ook de paketten behandeld die in de rand van het videogebeuren van toepassing kunnen zijn, zoals muziekbewerking en allerhande filters en effecten. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om eens een avondje te komen luisteren.We trachten voor ieder wat wils te brengen, zodat iedere inbreng welkom is. Camille Plompen