Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0 Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false Pragma: no-cache
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
© 2023 - Frank Van Goolen Versie:240716
Ons werkjaar loopt van 1 september tot 30 juni. Gedurende deze periode is er om de twee weken op vrijdagavond een bijeenkomst. Er is dan gelegenheid om allerlei vragen te stellen, wat betreffende hardware en software. Periodiek wordt er een thema- avond gepland. Ook op donderdagavond is er ongeveer tweewekelijks een bijeenkomst voor video- liefhebbers. Hier worden specifieke onderwerpen in verband met video behandeld. Ook hier kan je terecht met je vragen. Gedurende de vakantieperiode van 1 juli tot 31 augustus zijn er ook enkele vrije bijeenkomsten op vrijdagavond. Er zal altijd iemand aanwezig zijn om u te helpen met uw problemen of vragen. Alle data zijn terug te vinden in de agenda hiernaast.
Flanders Computer Club
© 2023 - Frank Van Goolen Versie: 240107
Deze website werd gemaakt met: Xara Web Designer X19
Ons werkjaar loopt van 1 september tot 30 juni. Gedurende deze periode is om de twee weken op vrijdag- avond een bijeenkomst. Er is dan gelegenheid om allerlei vragen te stellen, wat betreffende hardware en software. Periodiek wordt er een thema-avond gepland. Ook op donderdagavond is er ongeveer tweewekelijks een bijeenkomst voor video-liefhebbers. Hier worden specifieke onderwerpen in verband met video behandeld. Ook hier kan je terecht met je vragen. Gedurende de vakantieperiode van 1 juli tot 31 augustus zijn er ook enkele vrije bijeenkomsten op vrijdagavond. Er zal altijd iemand aanwezig zijn om u te helpen met uw problemen of vragen. Alle data zijn hieronder terug te vinden.