ARCHIEF
Vanaf werkjaar 16 (editie 14/08/2000) tot en met werkjaar 27 (editie 28/05/2012) werden er periodiek Nieuwbrieven gepubliceerd en verzonden aan onze leden. Vanaf werkjaar 28 werden deze vervangen door NieuwsFlash Bulletin’s. De verschenen nieuwsbrieven zijn beschikbaar via ons archief.
© 2022 - Frank Van Goolen