RAAD VAN BEHEER
Flanders Computer Club is een VZW met ondernemingsnummer 0898136460. Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de raad van beheer. Volgens de statuten bestaat de raad van beheer uit vier werkende leden. Hun benoeming gebeurt door een algemene vergadering. Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als werkend lid van de vereniging door een kadidaatstelling aan de voorzitter. Voorzitter Van Goolen Frank Leden Plompen Camille Janssens Jozef Jacobs François
© 2022 - Frank Van Goolen